CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại https://hoahanoi.net , khách hàng có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số ĐT liên lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân sẽ được bảo mật trên máy chủ của hoahanoi.net.

Địa chỉ đăng ký của chúng tôi:

Nơ 9B – Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

Số điện thoại: 098 2209 336

Email: minhthumh@gmail.com

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân lưu trữ trên hoahanoi.net được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của hoahanoi.net . Việc thu thập và sử dụng thông tin chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Chúng tôi cam kết không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng đó.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho cá nhân được biết qua email hoặc số điện thoại.