HỦY BỎ HOẶC THAY ĐỔI ĐƠN HÀNG

  • Trong trường hợp bạn quyết định hủy hoặc chỉnh sửa đơn đặt hàng của mình, bạn có thể dễ dàng thực hiện trên trang web của chúng tôi trong vòng 60 phút đầu tiên sau khi đặt hàng bằng cách như sau:
  • Liên hệ thông báo tới số điện thoại: 098 2209 336 hoặc zalo 098 2209 336

Quyền Hủy Đơn Hàng

  • Bạn có quyền hủy đơn đặt hàng của bạn (không đưa ra lý do) vào bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ thời điểm bạn đặt hàng. Thông báo hủy đơn hàng của bạn phải được liên hệ đến số điện thoại: 098 2209 336