CHÍNH SÁCH GIÁ SẢN PHẨM

  • Chúng tôi luôn cố gắng duy trì giá tốt nhất trên thị trường, với sản phẩm chất lượng cao. Hoahanoi.net tự hào luôn có các sản phẩm đa dạng. Mục tiêu của chúng tôi là luôn có giá tốt nhất mà không ảnh hưởng đến chất lượng hoa tươi.

  • Hoahanoi.net là shop hoa hoạt động trực tuyến nên tiết kiệm được nhiều chi phí không cần thiết trong khi các cửa hàng bán lẻ bắt buộc phải bán giá cao để chi trả cho việc thuê cơ sở vật chất, nhân viên và các chi phí khác.

Chúng tôi luôn có giá tốt như thế nào?

  • Hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp hoa tươi tại Đà Lạt, chúng tôi nhập hoa trực tiếp tại vườn về Hà nội.

  • Lợi ích của việc bán hàng trực tuyến. Cho phép tiết kiệm chi phí của cơ sở vật chất mà 1 cửa hàng thực tế cần chi trả.

  • Chúng tôi đặt rất nhiều nỗ lực trong việc cung cấp giá tốt nhất cùng với các sản phẩm chất lượng cho khách hàng của chúng tôi.

  • Không có chi phí ẩn, toàn bộ sản phẩm của chúng tôi có trên trang web Hoahanoi.net.