CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

  1. Chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng
  • Trong quá trình mua hoa tươi, bạn sẽ được chúng tôi cung cấp ngày giao hàng dự kiến.
  • Thời gian giao hàng dự kiến dựa trên giao hàng tại Hà Nội. Xin vui lòng cho phép thêm thời gian để giao hàng đến các vùng xa hơn.
  • Xin vui lòng kiểm tra hoa của bạn trước khi bạn chấp nhận. Nếu hoa của bạn đã bị hư hỏng khi giao hàng, hãy từ chối nhận và gọi cho chúng tôi theo số 098 2209 336.
  1. Địa chỉ giao hàng
  • Việc giao hàng chỉ có thể được thực hiện đối với địa chỉ cụ thể.
  • Bạn không thể thay đổi thông tin địa chỉ nhận hoa sau khi chúng tôi báo hàng đã giao cho người nhận hoa :D.